***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 806
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การกำหนดอัตราเงินแรกบรรจุ และการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบ
 รายละเอียด
    

ตร.เคยมีคำสั่งด่วนที่สุด ให้ทุกหน่วยดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 ก.ค 57 แต่ล่วงเลยมาจนบัดนี้ 28 ต.ค.57 ในส่วนของ ผู้ช่วย นว.(สบ1) และ นว.(สบ2)กลุ่มที่ สังกัด สำนักงาน ผบ.ตร. ซึ่งอยู่ในข่ายได้รับผลกระทบ ยังไม่ได้รับการปรับเงินเดือนให้เป็นปัจจุบัน และยังไม่ได้รับการชดเชยแต่อย่างใด ช่วยเร่งรัด สว.ฝอ.กง.สังกัด กองการเงิน สงป. ให้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการดังกล่าวโดยเร่งด่วนที่สุดด้วยครับ 

ว่าที่ พ.ต.ต.เอกลักษณ์ ดิเรกกุล นว.(สบ2)จตร. 081 8286044 

 

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

กรณี ว่าที่ พ.ต.ต.เอกลักษณ์  ดิเรกกุล นว.(สบ.2) จตร. กง.สงป.(งานการเงิน สง.ผบ.ตร.) ได้เบิกจ่ายเงินชดเชยให้เรียบร้อยแล้วในเดือน พ.ย.57 สำหรับรายอื่นๆที่มีปัญหาที่ยังไม่ได้รับเการเบิกจ่าย  สาเหตุเช่น คำสั่งเงินเดือนย้อนหลังท่ี่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง และ ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานเจ้าตัวโดยตรง  หากมีข้อสงสัยติดต่อไปที่ โทร. 0-2205-1619

 

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2015-01-29 11:50:59] IP: 118.174.178.200
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน