***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 693
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    1.เงินตอบแทนค่าสำนวนของพนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี 2.เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน ตามคำสั่ง ตร.
 รายละเอียด
    

1.เงินตอบแทนค่าสำนวนของพนักงานสอบสวน จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ได้รับเป็นเวลานานมากแล้ว โดยได้รับคร้งสุดท้าย เมื่อปี ๒๕๕๖ พนักงานสอบสวนได้รบความเดือดร้อนทั้งจังหวัดกาญจนบุรี แต่ไม่มีผู้บังคับบัญชาท่านใดสนใจ ซึ่งแตกต่างกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งปี ๒๕๕๗ ได้ออกไปแล้วถึง ๓ ครั้ง

2.เงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน ตามคำสั่ง ตร. ซึ่งที่อื่นได้เบิกจ่ายกันเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๗ แต่ภูธรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับเฉพาะในภูธรจังหวัด แต่ สภ.รอบนอกยังไม่ได้รับกันเลย
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

1. การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา หากมีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ประสานงานไปยังต้นสังกัดเพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม หากไม่สามารถจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้ หน่วยงานสามารถปรับลดให้เบิกจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา พ.ศ. 2534 กำหนดไว้ เพื่อเป็นการบริหารงบประมาณให้อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

2. การเบิกจ่ายเงินชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือน หากยังไม่ได้รับให้ประสานการดำเนินการกับ สว.การเงิน ภ.จว.กาญจนบุรี เนื่องจากมีรายการตกเบิกปรับชดชเยหลายราย เจ้าหน้าที่อาจทะยอดทำรายการตกเบิกให้

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-10-28 14:33:05] IP: 125.25.205.46
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน