***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 715
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    การปรับระดับอัตราเงินเดือน
 รายละเอียด
    

ในกรณี เงินเดือนเต็มขั้น  ส.๑ ต้องปรับไปขั้นไหน  และ ในกรณีเต็มขั้น ส ๑ เช่นกัน แต่ปรับยศสูงขึ้น เป็น พ.ต.ต. ปรับต่างกันหรือเหมือนกันอย่างไร
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
 

และถ้าเต็มขั้น  ไม่ต้องการปรับจาก ส ๑ ไป ส.๒ เนื่องจากเต็มขั้น ได้หรือไม่  คือ ต้องการรอให้ปรับตำแหน่งและยศเสียก่อน  ค่อยเลือนเงินเดือนตาม  เพระมีบางรายแจ้งว่า 

 จากอัตราเงินเดือน ส.๑/๓๕/๒๖,๖๙๐ บาท เลื่อนไปเนื่องจากปรับยศด้วย ไปใช้อัตรา ส.๒/๒๐/๒๘,๘๘๐  บาท  ใช่หรือไม่ 

๒.หากเต็มขั้นเช่นกัน  แต่ไม่ได้ปรับยศ  เลื่อนจาก ส๑/๓๕/๒๖๖๙๐  เลื่อนไปเป็น ส๒/๑๘/ ๒๗.๐๓๐  บาท 

ทั้ง ๒ กรณี ใช่หรือไม่ ครับ

ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-10-23 17:08:28] IP: 118.172.34.208
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน