***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 630
 ประเภท : ด้านการเงิน
 เรื่อง
    ระเบียบการเบิกเงินรางวัลในเขต อบต
 รายละเอียด
    

สภ.ผมอยูในเขต อบต.จนท.จราจรต้องการเบิกเงินรางวัล  ผมขอระเบียบที่เกี่ยวข้องและ(ตัวอย่าง) เอกสารประกอบการเบิกเงินด้วย

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  ให้ติดต่อขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในคดีจับกุมผู้กระทำผิดตามกฎหมายจราจรทางบก พ.ศ. 2534 จาก อบต. ตามแบบขอรับเงิน กองการเงินขอรบกวนให้ส่ง E - mail หรือ ติดต่อกลับที่ 02 205 2330 (ด.ต.หญิง กนกวรรณ) จะจัดส่งเอกสารให้นะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-10-24 11:18:05] IP: 125.25.205.46
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน