***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 731
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การตรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร
 รายละเอียด
    จากหัวข้อที่สอบถาม การตำรวจสุขภาพประจำปีของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร  ขอความอนุเคราะห์ส่งหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0505.4/34248  ลง 30 ก.ย.2545  ไปที่ E-mail  [email protected]  หรือโทรสาร 054227288   ขอบคุณมากครับ
ชื่อผู้ตั้งคำถาม : วันที่-เวลา: [] IP:
 
     
คำตอบ  
  กองการเงิน ได้ส่งเมล์ให้แล้วนะคะ
ผู้ตอบ :[] วันที่-เวลา: [2014-10-06 16:15:14] IP: 125.25.205.118
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน