***ค่านิยม "ขยัน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ใส่ใจบริการ เสริมสร้างทักษะ ถือปฏิบัติตามระเบียบ"***
 
 
     
 
 
  View : 902
 ประเภท : สงป.
 เรื่อง
    การเก็บรักษาเงิน
 รายละเอียด
    

สภ.นิคมสร้างตนเอง  อ.บางระกำ  จ.พิษณุโลก   มีหัวหน้าสถานีเป็น สารวัครใหญ่  ในพื้นที่ไม่มีธนาคารกรุงไทยฯ  มีเพียง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เพียงแห่งเดียวเท่านั้น  ธนาคารกรุงไทยอยู่ห่างสถานีตำรวจไปกลับเกินกว่า 50 กิโลเมตร  และไม่มีกำปั่น  ขอเรียนถามว่า

 1. กรณีมีการรับเงินค่าปรับคดีอาญา , คดีจราจร  หรือ เงินคำร้อง(2 บาท) ในแต่ละวัน ซึ่งมีจำนวนเงินไม่มาก (ประมาณ 100- 200 บาท)  จะเก็บรักษาเงินไว้โดยฝากเข้าบัญชีธนาคาร ที่ ธกส.ฯ ได้หรือไม่ (อ้างอิงตามระเบียบใด)

2. ได้โทรศัพท์ถาม ผกก.ฯ แล้ว ท่านให้ดาวน์โหลด ระเบียบการเก็บรักษาเงินของหน่วยงานย่อย  ซึ่งได้ดำเนินการแล้ว  แต่ไม่พบกรณีตามที่ถามข้างต้น

ชื่อผู้ตั้งคำถาม : พ.ต.ท.วิเลิศ รุ่งโรจน์  วันที่ - เวลา : [ พ.ต.ท.วิเลิศ รุ่งโรจน์ ] IP : 110.77.152.114
 
     
คำตอบ  
  ให้ดาวน์โหลด "ระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย" ซึ่งหาได้จาก เว็บไซต์ของ ตำรวจภูธรภาค 8 ในหน้าเว็บเพจ ของ ฝอ.6 บก.อก. มีลงไว้ เปิดดูคำตอบจากหัวข้อ 4.2 เงินรายได้แผ่นดิน และ 4.3 เงินนอกงบประมาณ 
วันที่-เวลา: [ 2014-10-08 11:42:42 ] IP: 125.25.205.177
 

กลับสู่หน้าหลัก

 
โดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศด้านงบประมาณและการเงิน สำนักงานงบประมาณและการเงิน