*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

ความก้าวหน้าสายงานในสังกัดสำนักงานงบประมาณและการเงิน