*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***
วันที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
28 ต.ค. 62
สงป. 0010.011/5195
28 ต.ค. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 ต.ค. 62
สงป. 0010.011/5193
28 ต.ค. 62
แจ้งการเดินทางไปราชการ
22 ต.ค. 62
สงป. 0010.011/5141
22 ต.ค. 62
แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
4 ต.ค.62
สงป. 0010.011/4878
4 ต.ค. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
12 ก.ย. 62
สงป. 0010.011/4212
12 ก.ย. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3 ก.ย. 62
สงป. 0010.011/4026
3 ก.ย. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
3 ก.ย. 62
สงป. 0010.011/4024
3 ก.ย. 62
แจ้งการเดินทางไปราชการ
3 ก.ย. 62
สงป. 0010.011/4023
3 ก.ย. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
Total 188 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Next