*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***
วันที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
ดาวน์โหลด
29 พ.ย.62
สงป.0010.011/5864
2 ธ.ค.62
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ตร.
29 พ.ย.62
สงป.0010.011/5865
2 ธ.ค.62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
28 พ.ย.62
สงป. 0010.011/5798
28 พ.ย.62
แจ้งการเดินทางไปราชการ
28 พ.ย.62
สงป. 0010.011/5797
28 พ.ย.62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 พ.ย.62
สงป. 0010.011/5799
28 พ.ย.62
ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
27 พ.ย.62
สงป. 0010.011/5730
25 พ.ย.62
แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 พ.ย. 62
สงป 0010.011/5665
21 พ.ย. 62
แจ้งการเดินทางไปร่วมกิจกรรมทางการกีฬาฟันดาบ และการเดินทางไปต่างประเทศ
18 พ.ย. 62
สงป 0010.011/5618
18 พ.ย. 62
แจ้งการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
18 พ.ย. 62
สงป 0010.011/5617
18 พ.ย. 62
แจ้งการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
15 พ.ย. 62
สงป 0010.011/5587
15 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
12 พ.ย. 62
สงป. 0010.011/5451
12 พ.ย. 62
แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 พ.ย. 62
สงป. 0010.011/5436
11 พ.ย. 62
ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
8 พ.ย. 62
สงป. 0010.011/5386
6 พ.ย. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
6 พ.ย. 62
สงป. 0010.011/5356
1 พ.ย. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปต่างประเทศ
6 พ.ย. 62
สงป. 0010.011/5354
1 พ.ย. 62
แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปต่างประเทศ
Total 188 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next »