*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***
หนังสือเวียน
วันที่
เลขที่หนังสือ
ลงวันที่
ชื่อเรื่อง
4 ต.ค. 62 สงป. 0010.011/4878 4 ต.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
12 ก.ย. 62 สงป. 0010.011/4212 12 ก.ย. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3 ก.ย. 62 สงป. 0010.011/4026 3 ก.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4024 3 ก.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4023 3 ก.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
20 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3747 20 ส.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
สงป. 0010.011/3746 20 ส.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
สงป. 0010.011/3738 20 ส.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
สงป. 0010.011/3737 20 ส.ค. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
15 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3672 15 ส.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3671 15 ส.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
13 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3625 13 ส.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
9 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3602 9 ส.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ การลาพักผ่อน และการเดินทางไปราชการ
2 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3506 2 ส.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
1 ส.ค. 62 สงป. 0010.011/3451 1 ส.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปศึกษาดูงาน
30 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3407 30 ก.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
25 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3347 25 ก.ค. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
15 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3243 15 ก.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3213 15 ก.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
9 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3137 9 ก.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3136 9 ก.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ การเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
5 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3084 5 ก.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
3 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/3014 3 ก.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
1 ก.ค. 62 สงป. 0010.011/2953 1 ก.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
24 มิ.ย. 62 สงป. 0010.011/2848 24 มิ.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 มิ.ย. 62 ฝอ.สงป. 0010.011/533 21 มิ.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
ฝอ.สงป. 0010.011/532 21 มิ.ย. 62 แจ้งการลากิจส่วนตัว
12 มิ.ย. 62 ฝอ.สงป. 0010.011/540 12 มิ.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 มิ.ย. 62 สงป. 0010.011/2638 11 มิ.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
6 มิ.ย. 62 สงป. 0010.011/2575 6 มิ.ย. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
สงป. 0010.011/2571 6 มิ.ย. 62 แจ้งการฝึกทบทวนของนายตำรวจราชองครักษ์ และการเดินทางไปต่างประเทศ
สงป. 0010.011/2568 6 มิ.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
30 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/2465 30 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
29 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/3439 29 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
28 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/2417 28 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2416 28 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
16 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/2230 16 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2229 16 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
15 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/2189 14 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และลาพักผ่อน
สงป. 0010.011/2187 14 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
7 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/2063 7 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2062 7 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2061 7 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
3 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/1947 3 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
2 พ.ค. 62 สงป. 0010.011/1976 2 พ.ค. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
สงป. 0010.011/1974 2 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/1961 2 พ.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/1944 2 พ.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 เม.ย. 62 สงป. 0010.011/1866 25 เม.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1864 25 เม.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
22 เม.ย. 62 สงป. 0010.011/1794 22 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3 เม.ย. 62 สงป. 0010.011/1548 3 เม.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1547 3 เม.ย. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/1546 3 เม.ย. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1537 3 เม.ย. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 มี.ค. 62 สงป. 0010.011/1464 28 มี.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
26 มี.ค. 62 สงป. 0010.011/1403 26 มี.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปต่างประเทศ
19 มี.ค. 62 สงป. 0010.011/1282 19 มี.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1280 19 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
13 มี.ค. 62 สงป. 0010.011/1076 13 มี.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1125 11 มี.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1124 11 มี.ค. 62 แจ้งการการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
สงป. 0010.011/1114 11 มี.ค. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
1 มี.ค. 62 สงป. 0010.011/995 1 มี.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/975 28 ก.พ. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
สงป. 0010.011/974 28 ก.พ. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
21 ก.พ. 62 สงป. 0010.011/858 21 ก.พ. 62 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
14 ก.พ. 62 สงป. 0010.011/752 14 ก.พ. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ก.พ. 62 สงป. 0010.011/681 11 ก.พ. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/657 11 ก.พ. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และเดินทางไปราชการ
6 ก.พ. 62 สงป. 0010.011/602 6 ก.พ. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
31 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/483 31 ม.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/482 31 ม.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
24 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/348 24 ม.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/344 24 ม.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/210 15 ม.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปราชการ
14 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/193 14 ม.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
10 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/126 10 ม.ค. 62 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
4 ม.ค. 62 สงป. 0010.011/38 3 ม.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/37 3 ม.ค. 62 แจ้งเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/36 3 ม.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/18 3 ม.ค. 62 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
27 ธ.ค. 61 สงป. 0010.011/5850 27 ธ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/5823 26 ธ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
7 ธ.ค. 61 สงป. 0010.011/5494 6 ธ.ค. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และลาพักผ่อน
3 ธ.ค. 61 สงป. 0010.011/5444 3 ธ.ค. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/5443 3 ธ.ค. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
30 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/5399 29 พ.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
27 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/869 26 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/867 26 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/866 26 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ และเดินทางไปต่างประเทศ
21 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/5149 20 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
21 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/5149 20 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
สงป. 0010.011/5143 20 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/5084 12 พ.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4984 12 พ.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ การเดินทางไปราชการ และการเดินทางไปต่างประเทศ
9 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/4959 9 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4913 7 พ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4909 7 พ.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/4775 31 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4772 31 ต.ค. 61 แจ้งการปฏิบัตหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
1 พ.ย. 61 สงป. 0010.011/4738 30 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4732 30 ต.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
29 ต.ค. 61 สงป. 0010.011/4620 25 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4586 24 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
18 ต.ค. 61 สงป. 0010.011/4523 18 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
1 ต.ค. 61 สงป. 0010.011/689 1 ต.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
28 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/4278 28 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4277 28 ก.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
สงป. 0010.011/4229 27 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ และเดินทางไปราชการต่างประเทศ
26 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/4181 26 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
24 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/4030 20 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4029 20 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/4028 20 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/3855 11 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3852 11 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3851 11 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
7 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/3710 6 ก.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
5 ก.ย. 61 สงป. 0010.011/3710 4 ก.ย. 61 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์ และการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3709 4 ก.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
31 ส.ค. 61 สงป. 0010.011/3619 30 ส.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3618 30 ส.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 ส.ค. 61 สงป. 0010.011/3527 27 ส.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
24 ส.ค. 61 สงป. 0010.011/3483 23 ส.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
20 ส.ค. 61 สงป. 0010.011/3369 20 ส.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
1 ส.ค. 61 สงป. 0010.011/3132 31 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/3129 31 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 ก.ค. 61 สงป. 0010.011/3060 24 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
24 ก.ค. 61 สงป. 0010.011/3037 24 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 ก.ค. 61 สงป. 0010.011/2822 12 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2814 12 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ก.ค. 61 สงป. 0010.011/2789 11 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2720 5 ก.ค. 61 แจ้งการลาพักผ่อน และการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
3 ก.ค. 61 สงป. 0010.011/2603 2 ก.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/2600 2 ก.ค 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 มิ.ย. 61 สงป. 0010.011/2560 28 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 มิ.ย. 61 สงป. 0010.011/2396 21 มิ.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 มิ.ย. 61 สงป. 0010.011/2340 15 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
14 มิ.ย. 61 สงป. 0010.011/2305 13 มิ.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
31 พ.ค. 61 สงป. 0010.011/2068 31 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
24 พ.ค. 61 สงป. 0010.011/1983 23 พ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
17 พ.ค. 61 สงป. 0010.011/1901 16 พ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1900 16 พ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1808 9 พ.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
7 พ.ค. 61 สงป. 0010.011/1729 4 พ.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
2 พ.ค. 61 สงป. 0010.011/1658 30 เม.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
สงป. 0010.011/1543 23 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
สงป. 0010.011/1479 19 เม.ย. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
11 เม.ย. 61 สงป. 0010.011/1384 11 เม.ย. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/1161 28 มี.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
27 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/1120 26 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
19 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/992 19 มี.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/841 7 มี.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
7 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/827 6 มี.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
5 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/768 28 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
2 มี.ค. 61 สงป. 0010.011/735 28 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
19 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/576 16 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/553 13 ก.พ. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
13 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/527 13 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/473 7 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
6 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/438 6 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
2 ก.พ. 61 สงป. 0010.011/383 2 ก.พ. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
31 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/391 31 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
26 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/328 26 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
24 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/284 22 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
22 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/247 18 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/179 15 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
12 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/157 15 ม.ค. 61 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
11 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/129 11 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ม.ค. 61 สงป. 0010.011/128 10 ม.ค. 61 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6805 29 ธ.ค. 60 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
29 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6784 27 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
18 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6626 15 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6557 7 ธ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
4 ธ.ค. 60 สงป. 0010.011/6332 1 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6332 28 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
27 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6332 27 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6187 15 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/6051 8 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
3 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/5972 3 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
3 พ.ย. 60 สงป. 0010.011/5951 2 พ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 ต.ค. 60 สงป. 0010.011/5849 25 ต.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
12 ต.ค. 60 สงป. 0010.011/5662 10 ต.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4446 29 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
26 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4308 25 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/4173 21 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
20 ก..ย. 60 สงป. 0010.011/4118 20 ก.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
14 ก.ย. 60 สงป. 0010.011/3949 13 ก.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
30 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3631 30 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
24 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3480 23 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
15 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3310 11 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปต่างประเทศ
10 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3248 9 ส.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
7 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3195 4 ส.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
3 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3100 1 ส.ค. 60 แจ้งการปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
2 ส.ค. 60 สงป. 0010.011/3103 2 ส.ค. 60 แจ้งกาปฏิบัติหน้าที่เวรประจำพระองค์
31 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/3052 31 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/3048 20 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2920 20 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
13 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2834 12 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  สงป. 0010.011/2831 13 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
11 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2748 7 ก.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
7 ก.ค. 60 สงป. 0010.011/2737 6 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/2736 7 ก.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
28 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2578 28 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
  สงป. 0010.011/2576 27 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
23 มิ.ย.60 สงป. 0010.011/2496 22 มิ.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
16 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2376 15 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2242 6 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
2 มิ.ย. 60 สงป. 0010.011/2100 1 มิ.ย. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
29 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/2031 29 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
26 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/2008 26 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1950 24 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
17 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1851 17 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
16 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1835 15 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
  สงป. 0010.011/1834 15 พ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
5 พ.ค. 60 สงป. 0010.011/1664 2 พ.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
28 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1578 27 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1532 24 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1386 20 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
19 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1386 12 เม.ย.60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
4 เม.ย. 60 สงป. 0010.011/1228 4 เม.ย. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
31 มี.ต. 60 สงป. 0010.011/1175 31 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
25 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1157 25 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
22 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1127 20 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
17 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/1078 16 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
13 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/966 10 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
10 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/944 9 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
8 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/888 7 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ และมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
6 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/861 6 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
2 มี.ค. 60 สงป. 0010.011/799 1 มี.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
23 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/692 22 ก.พ. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
21 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/645 17 ก.พ. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
21 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/644 20 ก.พ. 60 แจ้งเดินทางไปราชการ
2 ก.พ. 60 สงป. 0010.011/387 31 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๖ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
30 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/348 26 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๕๙
10 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/88 9 ม.ค. 60 ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
9 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/75 9 ม.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ
4 ม.ค. 60 สงป. 0010.011/9 30 ธ.ค. 60 แจ้งการเดินทางไปราชการ