*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

พฤษภาคม พ.ศ.2563
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. พร้อมคณะข้าราชการตำรวจในสังกัด สงป. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัวฯเนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 5 ชั้น 3 กง.ตร. (6 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2563
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป.พร้อม รอง ผบช.สงป.,ผบก.งป.,ผบก.กช.และ รอง ผบก. ในสังกัด สงป. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 2 เม.ย. 63 ณ กองการเงิน อาคาร 5 ตร.ชั้น 3 (11 ภาพ)
images พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป. ประดับเครื่องหมายยศ และแสดงความยินดี กับ พล.ต.ต.หญิง พัฒน์นรี ศรีรัตนวุฑฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องสำนักงาน ผบช.สงป. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.2563 (3 ภาพ)

มีนาคม พ.ศ.2563
images กิจกรรมจิตอาสา"เราทำดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์" ด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2653 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ วันที่ 30 มี.ค. 63 (8 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
images 140800ก.พ.63 พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(บร) พร้อมด้วย พล.ต.ต.สมพงษ์ เตชะสมบูรณ์ รอง ผบช.สงป. , พล.ต.ต.ภาณุพงศ์ ชอบเพื่อน ผบก.งป. และ พล.ต.ต.หญิง วัลลภา ศิริรักษ์ ผบก.กช. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมแสดงความยินดีและมอบดอกไม้แก่สำนักงบประมาณ ในพิธีงานวันสถาปนาครบรอบ 61 ปี สำนักงบประมาณ ณ ห้องประชุม ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ สำนักงบประมาณ โดยมีนายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นผู้รับมอบ (2 ภาพ)
images ันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 10.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน ผบช.สงป., พล.ต.ต.หญิง อรวรรณ หว้ามุกข์ ผบก.กง. และ พล.ต.ต.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ ผบก.สก.เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวข้าราชการตำรวจ ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในพื้นที่ จ.นครราชสีมา จากคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุมโดยการนำของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมพร้อมคณะ (5 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2563
images การประชุมบริหารราชการ สงป.ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 28 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุมชัยจินดา 1 ชั้น 20 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. (8 ภาพ)
images หารือร่วมกันระหว่าง 5 รัฐวิสาหกิจทางด้านสาธารณูปโภคกับ สงป.ตร. วันที่ 20 ม.ค. 63 ณ ห้องประชุม งป. อาคาร 5 ชั้น 4 ตร. (11 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2562
images การประชุมบริหารราชการ สงป. ครั้งที่ 2/2562 และรายงานตัวข้าราชการตำรวจที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งในสังกัด สงป. วันที่ 17 ธ.ค. 62 ณ ห้องประชุม กง. ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (9 ภาพ)
images พิธีบำพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถพิตร รัชการที่ 9 ณ ห้องสารสิน ตร. (3 ภาพ)

พฤศจิกายน พ.ศ.2562
images กิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ" ด้วยการบริจากโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ ศูนย์โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ (11 ภาพ)
images ร่วมลงนามวายพระพร พระเจ้าวรวงค์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถเพื่อให้พระองค์ทรงมีพระอนามัยแข็งแรง วันที่ 28 พ.ย. 62 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ รพ.จุฬาลงกรณ์ กรุงเทพฯ (6 ภาพ)
images โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะด้านงบประมาณการเงินและบัญชี สงป. วันที่ 19-22 พ.ย.2562 ณ ห้องประชุม กง. (12 ภาพ)

ตุลาคม พ.ศ.2562
images พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 ณ ตร. (5 ภาพ)
images การประชุมมอบนโยบาย สงป. และการมอบประกาศเกียรติคุณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (9 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3][4][5]