*** ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ***

กิจกรรม/ภาพ

ตุลาคม พ.ศ.2562
images พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 3 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 13 ต.ค.2562 ณ ตร. (5 ภาพ)
images การประชุมมอบนโยบาย สงป. และการมอบประกาศเกียรติคุณตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (9 ภาพ)

กันยายน พ.ศ.2562
images งานแสดงความยินดีในโอกาสได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสูงขึ้นและผู้ได้รับแต่งตั้งใหม่ใน สงป. (7 ภาพ)
images งานเกษียณอายุราชการ สงป.2562 วันที่ 5 ก.ย.2562 ณ ห้องราชเทวีแกรนด์รูม รร.เอเชีย กรุงเทพฯ (10 ภาพ)

สิงหาคม พ.ศ.2562
images ประชุมมอบนโยบาย เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. วันที่ 20 ส.ค.62 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (6 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานและปฏิบัติธรรม วันที่ 7 ส.ค.62 ณ ศาลาพระราชศรัทธา วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร (9 ภาพ)

กรกฎาคม พ.ศ.2562
images พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ค.62 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ บริจาคโลหิต ในวันที่ 25 ก.ค.62 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (6 ภาพ)
images โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มระสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านงบประมาณ การเงินและบัญชีให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัด สำนักงานงบประมาณและการเงิน วันที่ 18 ก.ค. 62 ณ ห้องประชุมกองการเงิน ชั้น 1 อาคาร 4 ตร. (13 ภาพ)

เมษายน พ.ศ.2562
images การประชุมกำชับการกวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยข้าราชการตำรวจ สงป. เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (6 ภาพ)
images สงกรานต์ สงป. 2562 เมื่อวันที่ 10 เม. ย.2562 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)

กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
images โครงการฝึกปฏิบัติตามคู่มือแบบฝึกพระราชทาน เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2562 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. (3 ภาพ)

มกราคม พ.ศ.2562
images จิตอาสาในการบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองในอากาศในพื้นที่ กทม. โดยเฉพาะเส้นทางจักรยาน BIKE อุ่นไอรัก ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 20 ม.ค.62 (6 ภาพ)
images ประชุมบริหาร สงป. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2562 ณ ห้องประชุม กง. (6 ภาพ)

ธันวาคม พ.ศ.2561
images พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ตร. (3 ภาพ)
images กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์คลองราษฎร์บูรณะ/สะพานข้ามคลองราษฎร์บูรณะและวัดสารอด วันที่ 1 ธ.ค.61 (27 ภาพ)

มีอัลบั๊มทั้งหมด 8 อัลบั๊ม [1][2][3][4]